Lista XX

Spójne i przejrzyste prawo to dostatni Region i silna Polska

Szanowni Państwo,

Urodziłem się 23.08.1970r. w Katowicach i aktualnie mieszkam w stolicy Górnego Śląska. Z wykształcenia jestem prawnikiem, a swoje cele i plany zawodowe realizuję wykonując zawód radcy prawnego.

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także prowadzeniem negocjacji w zakresie umów długoterminowych z podmiotami i partnerami strategicznymi w zakresie produkcji, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. W kręgu moich zainteresowań, wynikających z dotychczasowego doświadczenia zawodowego, znajdują się problemy bieżącej i perspektywicznej polityki gospodarczej państwa, kwestie przekształceń własnościowych, działalności przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, jak również stosunki gospodarcze z zagranicą.

Ponadto, prowadzę obsługę prawną Biura Parlamentarnego Senatora RP Andrzeja Misiołka w zakresie konsultacji legislacyjnej projektów ustaw.

Na niniejszej stronie, pragnę dzielić się z Państwem moimi refleksjami oraz przemyśleniami na temat sytuacji gospodarczej Kraju i naszego Regionu, a także polskiej polityki zagranicznej. Będę starał się również zaprezentować Państwu swoje poglądy odnośnie problemów nurtujących mieszkańców Śląska, a przede wszystkim przedstawić poważne propozycje zmian, które – w moim odczuciu, popartym doświadczeniem, powinny wpłynąć na poprawę naszego wspólnego życia .

Serdecznie zapraszam Państwa do dyskusji.